Ako pracovať s výzvou na predkladanie projektov?

V praxi sa na vyhlásenú dotačnú príležitosť používa súhrnné označenie „výzva“. Pod týmto pojmom sa v skutočnosti skrýva nie jeden, ale cca 5 – 10 dokumentov, ktoré si žiadateľ musí dôkladne naštudovať a podľa nich svoj projekt zostaviť. O aké dokumenty ide a ako s nimi pracovať? Počet publikovaných dokumentov v rámci výzvy a rozsah výzvy závisí od jej náročnosti. Medzi najviac komplikované…

Aké zmeny môže robiť žiadateľ po odovzdaní projektu?

Medzi vytvorením projektu a jeho schválením/obdobím realizácie ubehne niekedy aj rok. Za ten čas sa môže zmeniť veľa okolností, ktoré majú vplyv na predmet projektu. Aké zmeny v projekte a za akých podmienok je možné vykonať v projekte? Aké zmeny sú neprípustné? Neprípustné zmeny Začnime najskôr neprípustnými zmenami. Neprípustná zmena je každá, ktorá by predstavovala porušenie podmienok výzvy (napr….

Čo je dotácia, kto, za akých podmienok a na aké zámery ju poskytuje?

Denne sme v kontakte so záujemcami o dotáciu, ktorí o nenávratných finančných príspevkoch zatiaľ iba počuli (z médií, prípadne od úspešných/neúspešných žiadateľov) a nie je im zrejmé, ako „to celé“ vlastne funguje. Čo je dotácia? Aké náklady/výdavky si ňou viem pokryť? Za akých podmienok? Ako o dotáciu požiadať? Odpovede na uvedené otázky nájdete v tomto článku. Čo je dotácia? Dotácia, nenávratný finančný…

Aké vedomosti a skúsenosti by mal mať dobrý projektový manažér?

Mnoho neskúsených žiadateľov zaujíma odpoveď na otázku, či by si projekt uchádzajúci sa o dotáciu dokázali vypracovať svojpomocne. Áno, avšak pravdepodobne bude takýto projekt bodovo výrazne nižšie ohodnotený ako v prípade, že by ho zostavil skúsený projektový manažér. V čom spočíva know how dobrého projektového manažéra? Dobrý projektový manažér má trochu zo všetkého – je to ekonóm, spisovateľ,…

Zateplenie budov: Aké špeciálne podmienky treba pri projektoch tohto typu dodržať?

Mnoho projektov zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov či výrobných hál sa realizuje z nenávratných finančných príspevkov, čo motivuje stále viac subjektov uchádzať sa o dotáciu na tento zámer. Vzhľadom na vysoký počet úspešne zrealizovaných zámerov zateplenia sa môže zdať, že ide o jednoduché projekty, avšak aj v tomto prípade je potrebné dodržať množstvo podmienok, aby bola dotácia žiadateľovi schválená…

Najčastejšie formálne chyby v projektoch

Každá výzva na predkladanie projektov je plná podmienok, ktoré je potrebné dodržať, aby bol projekt schválený, zazmluvnený, úspešne zrealizovaný a napokon aj preplatený. Žiadateľ/projektový manažér sa niekedy tak sústreďuje na rôzne nástrahy a komplikované formulácie, že mu unikajú základné súvislosti, ktoré majú za následok vznik triviálnej chyby. S akými formálnymi chybami sa v praxi stretávame najčastejšie? Nesúlad v údajoch. Vzniká…

Koľko času potrebujem na prípravu projektu?

Jednou z najčastejších otázok, s akými sa stretávame pri tvorbe projektov, je „Ako dlho trvá vypracovanie projektu?“, resp. „Ako dlho bude trvať vypracovanie môjho projektu?“. Možno tušíte, že odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná a závisí od viacerých faktorov: zložitosť a zrozumiteľnosť výzvy, do ktorej sa žiadateľ plánuje zapojiť, súčinnosť žiadateľa a všetkých zainteresovaných osôb, štádium projektového zámeru, zákonné…

Ako sa bodujú projekty?

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Aj dobre napísaný projekt spĺňajúci všetky podmienky výzvy na predkladanie projektov môže byť neschválený z dôvodu, že nezískal dostatočný počet bodov v hodnotení a v rebríčku ho „predbehli“ lepšie ohodnotené projekty. Ako sa bodujú projekty? Dočítate sa v tomto článku. Kritériá pre výber projektov sa delia na vylučujúce a bodované. Pri hodnotení každého…

13 základných podmienok oprávnenosti subjektov súkromného sektora

Zosumarizovali sme 13 základných podmienok, ktoré zvyknú klásť výzvy na predkladanie projektov na subjekt žiadateľa: Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach O dotáciu nesmie žiadať subjekt, ktorý je „podnikom v ťažkostiach“. To, či váš podnik je alebo nie je v ťažkostiach, zistíte rýchlo vyplnením tabuľky, ktorá vám po zadaní niekoľkých hodnôt z účtovnej závierky sama ohlási výsledok. Test podniku…

12 základných podmienok oprávnenosti projektu

Každá výzva na predkladanie projektov kladie podmienky ako na subjekt žiadateľa, tak aj na jeho zámer. V tomto článku si povieme viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať samotné projekty. Nižšie uvedené podmienky platia s drobnými (avšak podstatnými) obmenami pre všetky projekty bez ohľadu na výzvu. Práve na drobné rozdiely medzi výzvami je potrebné dávať si pozor, pretože môžu…