Projektový manažment

Keďže redakciu časopisu GRANT tvoria odborníci na oblasť prípravy, tvorby a implementácie projektov, na e-mailovú adresu redakcia@casopisgrant.sk nám môžete zasielať svoje otázky týkajúce sa Vašich projektových zámerov a výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ale aj návrhy spolupráce. Poskytujeme komplexné poradenstvo a pomoc pri spracovaní a realizácii projektových zámerov.