Redakcia

Vydavateľ

Gemini Group s. r. o., Lamanského 18, 831 03 Bratislava

Šéfredaktor, editor, webstránka

Ivana Oravcová

Redakcia

Ján Hámorník

Ján Varga

Vizuálny koncept a grafika

Ľudovít Horný