Podeľte sa o skúsenosti

Podeľte sa o svoje skúsenosti s čitateľmi časopisu GRANT!

Máte skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov a chcete sa o ne podeliť? Napíšte nám! Formou autorského článku alebo rozhovoru môžete pomôcť iným, menej skúsenejším žiadateľom a súčasne spropagovať svoju samosprávu alebo organizáciu.

Svoje návrhy na články/rozhovory nám posielajte na: redakcia@casopisgrant.sk

Tešíme sa na Vaše nápady!

Foto: Magdeleine