S Petrom Kočalkom o tom, ako efektívne riadiť subjekty verejného a súkromného sektora

c7lqg9t6rhav4llpl2qclg-pantha-rhei-peter-ko-alka-gener-lny-riaditel
Peter Kočalka, riaditeľ spoločnosti Business Cloud One

Spoločnosť Business Cloud One poskytuje poradenstvo v oblasti efektívneho fungovania subjektov verejného i súkromného sektora. Jej cieľom je odpovedať klientom na otázku, prečo nerastú alebo začínajú stagnovať a ako dosiahnuť trvalý rast ich organizácie. Podľa Business Cloud One medzi základné pravidlá úspešného fungovania organizácie patria disciplína, pozitívny prístup, vzdelávanie sa, lojalita, ťaženie z výhod, inovácie, pokora, hospodárnosť, sloboda názoru a žiadne kompromisy. Našu redakciu zaujímalo, aké sú najčastejšie dôvody neefektívneho fungovania organizácií, ako ich účinne odstrániť a ako funguje spolupráca s poradenskou spoločnosťou zaoberajúcou sa efektívnym riadením. Odpovede na tieto otázky nám poskytol Peter Kočalka, riaditeľ spoločnosti Business Cloud One.

Svojim klientom poskytujete pomoc ako efektívnejšie fungovať a dosahovať vyššie zisky. Líšia sa v niečom procesy riadenia subjektov verejného a subjektov súkromného sektora?

V prvom rade, nemáme radi slovo procesy. Stalo sa moderné zo dňa na deň a mnohým ľuďom nič nehovorí. Dôležitý je systém práce a ten je možné aplikovať v každej organizácii. Či už je to rodina, firma, nezisková organizácia, politická strana, športový klub, škola alebo družstvo.

S akými problémami sa na Vás klienti najčastejšie obracajú?

Najčastejšie ich trápi stagnácia, malý zisk, nedostatok obchodných príležitostí alebo nedostatok voľného času.

Ako také poradenstvo prebieha? Popíšte nám v krátkosti svoju činnosť.

Vyžadujeme, aby partneri prišli raz týždenne na jednu hodinu a robili si domáce úlohy. Zdá sa to málo, ale z našich skúsenosti vidíme, že práve týždeň je doba, počas ktorej dokážu vstrebať a aplikovať odovzdané informácie. Našim cieľom je, aby firmy rástli rýchlo, a preto sme zvolili tento prístup.

Je možné uplatniť Vašu pomoc aj v podmienkach samosprávy, t. j. na úrovni miest a obcí, príp. VÚC? V čom vidíte ich špecifiká v porovnaní so súkromným sektorom?

Áno, je možné naše prístupy uplatniť v každej organizácii, dokonca pár subjektov zo štátnej aj verejnej správy s nami už rokuje o spolupráci so záujmom zjednodušiť život občanom.

Pomôžete klientovi vyriešiť určitý problém, a tým pre Vás spolupráca končí alebo nadväzujete aj spolupráce dlhodobého charakteru, kedy možno nejde o riešenie konkrétnych problémov, ale o priebežné, preventívne usmerňovanie subjektov – práve za účelom, aby sa do problémov s efektívnosťou a hospodárnosťou nedostali?

Výsledky, myslím, hovoria za nás. Naším prvoradým záujmom je pomôcť rýchlo a s dlhoročným efektom. Vieme, ako nájsť skutočnú príčinu problémov v čase, keď ešte nenastali, a tým pádom na ne pôsobiť preventívne.

Aké informácie obvykle požadujete od svojich klientov a aká je ich úloha v rámci spolupráce s Vami?

Len základné informácie. Know-how, ktoré im odovzdávame, si implementujú sami a v rámci konzultácií sa pýtajú na konkrétne aplikácie a prispôsobenia pre chod ich organizácie.

Po tom, ako subjektom poskytnete svoje poradenstvo, púšťajú sa ihneď do implementácie Vašich rád?

V podstate sme filter na ľudí a identifikujeme kvalitných ľudí, s ktorými budeme dlhodobo vytvárať hodnoty. Tým chcem povedať, že niektorí naše rady implementujú ihneď a niektorí skrátka nie. Odpracovať si to musí každý sám, aby systém fungoval.

Aké najväčšie úspechy ste doposiaľ v rámci svojej poradenskej činnosti dosiahli?

Máme veľa rôznych úspechov, jedna spoločnosť narástla v priebehu 2 rokov na 5 miliónov.

Majú subjekty nejakú záruku, že ak budú postupovať podľa Vašich rád, výsledky sa dostavia? Ako postupujete v prípade, že reálne efekty zaostávajú za očakávanými?

Zmluvne garantujeme vrátenie peňazí.

Aké sú vo všeobecnosti 3 najčastejšie chyby, ktorých sa Vaši klienti dopúšťajú pri riadení svojej organizácie?

Nemajú systém, majú roztrúsenú pozornosť a sústredia sa na činnosti, namiesto toho, aby sa sústredili na výsledky. V skutočnosti je ale najväčšia chyba tá, že sa pokúšajú opravovať symptómy a nemajú systém na identifikovanie príčin.

Na trhu iste pôsobí viacero poskytovateľov poradenstva tohto typu. Ako rozoznám skutočne dobrého poskytovateľa od toho, ktorý vlastne ani nemá záujem mi pomôcť, ale len zarobiť?

Pozrite sa, či oni sami robia to, čo hovoria.

Existujú nejaké 3 všeobecne platné „zázračné“ pravidlá, ktoré pomôžu subjektom zvýšiť efektívnosť svojho hospodárenia bez toho, aby si museli platiť poradenské služby?

Určite je ich niekoľko. Ak majú byť tri, tak by som povedal: Po prvé, nesnažte sa vyriešiť viditeľný problém. Viditeľné problémy nemajú riešenie, sú to len symptómy. Nájdite príčinu, ktorá je vždy skrytá, vyriešte príčinu a symptóm zmizne sám. Po druhé – to, čo meriate, rastie. Nastavte si reporting výsledkov, nie činností. Po tretie, delegujte.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: StockSnap.io, Peter Kočalka