Ako pracovať s výzvou na predkladanie projektov?

V praxi sa na vyhlásenú dotačnú príležitosť používa súhrnné označenie „výzva“. Pod týmto pojmom sa v skutočnosti skrýva nie jeden, ale cca 5 – 10 dokumentov, ktoré si žiadateľ musí dôkladne naštudovať a podľa nich svoj projekt zostaviť. O aké dokumenty ide a ako s nimi pracovať? Počet publikovaných dokumentov v rámci výzvy a rozsah výzvy závisí od jej náročnosti. Medzi najviac komplikované…

13 základných podmienok oprávnenosti subjektov súkromného sektora

Zosumarizovali sme 13 základných podmienok, ktoré zvyknú klásť výzvy na predkladanie projektov na subjekt žiadateľa: Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach O dotáciu nesmie žiadať subjekt, ktorý je „podnikom v ťažkostiach“. To, či váš podnik je alebo nie je v ťažkostiach, zistíte rýchlo vyplnením tabuľky, ktorá vám po zadaní niekoľkých hodnôt z účtovnej závierky sama ohlási výsledok. Test podniku…

12 základných podmienok oprávnenosti projektu

Každá výzva na predkladanie projektov kladie podmienky ako na subjekt žiadateľa, tak aj na jeho zámer. V tomto článku si povieme viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať samotné projekty. Nižšie uvedené podmienky platia s drobnými (avšak podstatnými) obmenami pre všetky projekty bez ohľadu na výzvu. Práve na drobné rozdiely medzi výzvami je potrebné dávať si pozor, pretože môžu…