13 základných podmienok oprávnenosti subjektov súkromného sektora

Zosumarizovali sme 13 základných podmienok, ktoré zvyknú klásť výzvy na predkladanie projektov na subjekt žiadateľa: Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach O dotáciu nesmie žiadať subjekt, ktorý je „podnikom v ťažkostiach“. To, či váš podnik je alebo nie je v ťažkostiach, zistíte rýchlo vyplnením tabuľky, ktorá vám po zadaní niekoľkých hodnôt z účtovnej závierky sama ohlási výsledok. Test podniku…

12 základných podmienok oprávnenosti projektu

Každá výzva na predkladanie projektov kladie podmienky ako na subjekt žiadateľa, tak aj na jeho zámer. V tomto článku si povieme viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať samotné projekty. Nižšie uvedené podmienky platia s drobnými (avšak podstatnými) obmenami pre všetky projekty bez ohľadu na výzvu. Práve na drobné rozdiely medzi výzvami je potrebné dávať si pozor, pretože môžu…