Ako korektne vykonať „prieskum trhu“

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré mnohí z nás poznajú pod laickým názvom „prieskum trhu“, je v praxi veľmi častou formou verejného obstarávania (dalej len „VO“). Podľa nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. ide o § 117. V zmysle predchádzajúceho zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní išlo o zákazku podľa § 9. Aj podľa súčasne…

Ako zariadiť, aby Váš projekt nestroskotal na verejnom obstarávaní?

Prax čerpania štrukturálnych fondov, najmä zo starého programového obdobia 2007 – 2013, ukázala, že kľúčovou a problematickou fázou projektového cyklu je práve verejné obstarávanie. Mnoho schválených projektov nebolo preplatených z dôvodu identifikovaných chýb vo verejnom obstarávaní. Aby sme v novom programovom období 2014 – 2020 minimalizovali toto riziko, porozprávali sme sa Jánom Hámorníkom, ktorý sa implementácii projektov financovaných…