Igor Karlubík z firmy PLASTEX o NFP: „Je to cesta, ako sa dá vyrovnať konkurentom zo západnej Európy“

snimka
Ing. Igor Karlubík, konateľ spoločnosti PLASTEX, spol. s r. o.

Medzi slovenskými firmami, ktoré využili možnosť čerpať nenávratnú finančnú pomoc v rámci predchádzajúceho programového obdobia, bola aj nitrianska spoločnosť PLASTEX, spol. s r. o. Činnosť spoločnosti sa orientuje na grafický návrh a výrobu obalov, poradenstvo v oblasti obalovej tlače a dodávku obalových materiálov. Jedným z dvoch konateľov spoločnosti je Ing. Igor Karlubík, s ktorým sme sa porozprávali o jeho skúsenostiach s prípravou a realizáciou „európskych“ projektov.

V roku 2015 ste úspešne zrealizovali dva projekty zamerané na nákup inovatívnych technológií, pričom výška poskytnutej dotácie pre Vašu spoločnosť presiahla sumu 280 000 €. Projekty ste implementovali paralelne, oba ste začali realizovať naraz – 15. decembra 2014. Ako sa zmenil Váš bežný pracovný deň po tomto dátume?

Je pravda, že sme oba projekty začali realizovať naraz v decembri 2014. Samotná realizácia projektov trvala ale rôzne: pri prvom projekte sme realizáciu ukončili do dvoch mesiacov, pri druhom projekte nám to trvalo 4 mesiace.

Môj pracovný deň sa po tomto dátume zmenil v tom, že nastal čas očakávaní a intenzívne sme sa začali po technickej a organizačnej stránke pripravovať na samotné inštalácie. Keďže naši dodávatelia nám vedeli ponúknuť len pomerne krátke dodacie termíny technológií, tak sme sa veru mali čo obracať, aby sme k termínu dodania nových technológií mali všetko pripravené.

Pri oboch projektoch ste sa zaviazali aj k vytvoreniu jedného pracovného miesta. Bolo pre Vás náročné nájsť vhodných kandidátov v stanovenom termíne? Akým spôsobom ste informovali uchádzačov o zamestnanie o voľných pracovných pozíciách?

V tejto veci sme spolupracovali s miestnym úradom práce. Potrebovali sme totiž ľudí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní aspoň 6 mesiacov a spĺňajú aj vekovú požiadavku – vek maximálne 29 rokov. Spolupráca bola dobrá, z viacerých kandidátov sme si vybrali tých najvhodnejších.

Do realizácie projektu ste išli s určitými očakávaniami – Vaša spoločnosť mala záujem rozšíriť výrobu a doplnkové služby a presadiť sa na rakúskom trhu. Podarilo sa Vám dosiahnuť tieto ciele? Aký dopad mala realizácia projektov na Vašu spoločnosť?

Niečo sa nám už podarilo a na niečom stále pracujeme… Výrobu sme naozaj rozšírili, vzrástla nám výrobná kapacita, nainštalovali sa naozaj špičkové technológie. Otvorili sme viacero nových spoluprác na Slovensku a v Maďarsku, o rakúsky trh sa naďalej intenzívne snažíme.

Je podľa Vás ťažšie projekt pripraviť alebo realizovať? A čo celkovo považujete za najťažšie v rámci prípravy/realizácie projektu?

Myslím si, že projekt je ťažšie pripraviť. Príprava projektu je výrazne namáhavá administratívna činnosť. Samotná realizácia je určite zaujímavejšia, riešite už skôr technické a organizačné veci, ktoré súvisia s budúcou investíciou. Dosť náročné je tiež následné administratívne kolo, ktoré prichádza po samotnej realizácii projektu.

Ak zhodnotíte Vaše doterajšie skúsenosti s čerpaním nenávratnej finančnej pomoci, boli by ste ochotní ísť do realizácie ďalšieho projektu? Čo Vás na procese prípravy/realizácie projektu príjemne prekvapilo a čo bolo pre Vás, naopak, sklamaním?

Napriek tomu, že sa jedná o pomerne náročnú administratívnu činnosť, tak do budúcna záujem o projekty budeme mať. Je to cesta, ako sa dobre mierenými investíciami dá vyrovnať konkurentom zo západnej Európy a fungovať na trhu z hľadiska kvality a rýchlosti dodávok ako top dodávateľ. Úprimne povedané, príjemne ma pri príprave projektu neprekvapilo nič. Sklamaním bolo pre nás to, že viacero dokumentov sme na sprostredkovateľský orgán museli posielať opakovane, pritom ich už na iných oddeleniach mali. Mali sme pocit, že jednotlivé oddelenia sprostredkovateľského orgánu málo koordinujú svoju činnosť a veľmi veľa administratívnej činnosti sme museli robiť opakovane, tým pádom aj zbytočne. Takisto nás sklamala doba, za ktorú sme dostali peniaze na náš účet – od schválenia žiadosti o záverečnú platbu to boli 3 mesiace.

Aké rady ohľadom prípravy a realizácie projektu by ste dali iným žiadateľom, aby si celým procesom žiadania o dotáciu prešli bez problémov?

Určite odporúčam dobre zvážiť vlastné sily. Ak chce prípravu projektu robiť žiadateľ sám bez spolupráce s profesionálnou agentúrou, tak si to žiada minimálne jedného celého človeka. V našom prípade sme sa rozhodli spolupracovať s firmou Gemini Group a s touto spoluprácou sme boli spokojní.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: StockSnap.io, Igor Karlubík