Predplatné

Vážení čitatelia,

ponúkame Vám možnosť zakúpiť si ročné predplatné časopisu GRANT, ktoré pozostáva zo 6 čísel on-line dvojmesačníka GRANT, za zvýhodnenú cenu 24,00 € s DPH (po ukončení akcie bude cena 36,00 € s DPH).

Zakúpením ročného predplatného on-line časopisu GRANT získate:

  • 6 elektronických verzii dvojmesačníka GRANT – podľa Vášho záujmu Vám ako prvé zašleme buď aktuálne alebo až najbližšie číslo dvojmesačníka;
  • cca 60 strán unikátneho čítania, exkluzívnych rád odborníkov, zaujímavých rozhovorov a užitočných návodov;
  • prehľad o aktuálnych a plánovaných výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; o trendoch v investovaní a podnikaní ako aj o oblasti regionálneho rozvoja, verejného obstarávania, platnej legislatívy, tvorby strategických dokumentov, personálneho manažmentu a pod.;
  • pohodlie, keďže vďaka automatickému doručovaniu časopisu Vám neujde žiadne nové číslo;
  • čas – vzhľadom na to, že problematika, ktorej sa venujeme, je informačne značne roztrieštená, pričom práve GRANT Vám ponúka to najdôležitejšie na niekoľkých stranách;
  • náskok pred ostatnými záujemcami o nenávratné finančné príspevky – obcami, podnikmi, organizáciami.

V prípade záujmu o ročné predplatné vyplňte, prosím, nasledujúci OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.