Hľadáme redaktora

Do nášho tímu hľadáme redaktora so zmyslom pre slovenčinu, ktorý sa orientuje v problematike poskytovania nenávratných finančných príspevkov, verejného obstarávania, projektového manažmentu, regionálneho rozvoja a podpory podnikania (aspoň v jednej z uvedených oblastí). Vítané sú 1 – 3 články v rozsahu 2 – 3 A4 mesačne. Predmetom práce je písanie autorských článkov (odborné rady, návody, komentáre), spracovávanie rozsiahlejších textov do kratších správ (tvorba aktualít a sumárov) a tvorba rozhovorov (tvorba otázok, realizácia rozhovoru, v prípade osobného interview prepis rozhovoru). Možné písanie článkov z domu, finančné ohodnotenie a pracovný pomer dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese:

redakcia@casopisgrant.sk

Tešíme sa na Vás!

Foto Foto: Life of Pix